Privacy Statement

Brink20 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy Statement
1. Privacy Statement voor bezoekers van Bar Bistro Brink20

Brink20 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Door je persoonsgegevens op te geven op de website, ga je ermee akkoord dat Brink20 je gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

2. Verzamelen van persoonsgegevens

De website van Brink20 kun je bezoeken zonder Brink20 informatie te verschaffen over je identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van jou nodig is die tot jouw identiteit te herleiden is, zoals jouw naam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om je toegang te verschaffen tot besloten informatie voor abonnees, maar ook om met jou te corresponderen, dan wel een inschrijving voor een evenement te verwezenlijken. In deze gevallen, zullen wij je vragen de voor die actie relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

Gegevens met betrekking tot je klik- en gebruiksgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Alle door jou aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

3. Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Brink20 gegevens vast. Indien je gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het opgeven van een bestelling of een andere actie, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van je aanvraag. Daarnaast kunnen je gegevens door Brink20 gebruikt worden om je telefonisch, per post of per e-mail te informeren over relevante producten en/of diensten van Brink20 en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Brink20

Brink20 geeft de door jou verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

4. Je e-mailadres

Indien je je e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan je e-mailadres gebruikt worden om je als klant te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Brink20 en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Brink20. Dit wordt middels een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij alle formulieren op de website. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je ieder moment afmelden (zie hierna bij ‘6. Afmelden’). Het is ook mogelijk dat je op een andere wijze (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) er expliciet mee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor jou relevante informatie omtrent producten, offertes, aanbiedingen en acties van en door Brink20 en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Brink20.

5. Bewaartermijn gegevens

Brink20 bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht.

6. Afmelden

Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Brink20. Neem hiervoor contact op via het contactformulier, per e-mail via info@barbistrobrink20.nl of schriftelijk aan Bar Bistro Brink20, t.a.v. administratie, Brink20 1251 KW Laren.

1.6 Beveiliging

De gegevens die je aan Brink20 verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Rendement handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

1.7 Cookies

Brink20 maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Brink20 de gebruiker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd via de browser van een computer worden verwijderd.

1.8 Wijzigingen

Brink20 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Raadpleeg daarom regelmatig deze Privacy Policy voor het privacybeleid van Brink20.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 mei 2018.